Home

Een bewegingsleer voor het dagelijks leven.
 
 
 
 

Het klinkt zo logisch. Van deze logica dient u zich echter bewust te worden.

De oefeningen zijn onafhankelijk van tijd en ruimte en ongeacht de leeftijd altijd en overal uit te voeren, omdat de oefeningen veelal bijna onzichtbaar zijn.

Ismakogie richt zich op het beter bewegen. Dit wordt bereikt doordat Ismakogie haar oefeningen, of beter gezegd haar bewegingen, integreert in de dagelijkse activiteiten. Omdat bij Ismakogie vooral de kleinste en diepst gelegen spieren worden gebruikt, zijn de bewegingen bijna onzichtbaar en nagenoeg overal uit te voeren. Veel dagelijkse activiteiten zijn op zich al een goede oefening. Denk bijvoorbeeld aan het oefenen van de beenspieren bij het gaan zitten en opstaan. Bewegingen die we dagelijks heel vaak doen. Het doel van Ismakogie is, door middel van oefening van alle be´nvloedbare spieren en alle gewrichten, het lichaam weer op de juiste wijze te leren gebruiken. Hierdoor krijgen organen de kans om beter te functioneren.